Självkännedom

Vad är det som gör att du reagerar olika på händelser i livet? Med vilka glasögon ser du världen? Vilka värderingar är viktigast för dig? Vilken är din viktigaste drivkraft? Vad är det som styr dina tankar och känslor? Varför gör […]

Delegera

De flesta chefer har alltför mycket att göra. När jag frågar dem varför de inte delegerar brukar jag få någon eller några av dessa svar. När vi sedan fortsätter diskussionen förstår jag att de faktiskt tror att delegering är att släppa […]