Självkännedom

Vad är det som gör att du reagerar olika på händelser i livet? Med vilka glasögon ser du världen? Vilka värderingar är viktigast för dig? Vilken är din viktigaste drivkraft? Vad är det som styr dina tankar och känslor? Varför gör […]