Ledarhandboken

Ett praktiskt verktyg för nya chefer och ledare

Ulla Andersson lär dig hantera de viktiga grunderna i ledarskapet. Ledarhandboken ger dig som är ny ledare konkreta nycklar för att utveckla ditt ledarskap. I den får du praktisk kunskap skrivet på ett användarvänligt sätt. Boken kan också vara till inspiration för dig som arbetat som ledare ett tag.

Om boken

I boken får du hjälp att bygga ditt eget unika ledarskap. Det bygger på god självkännedom, social kompetens, förmågan att inspirera andra, skapa engagemang och inte minst personligt mod.

Du får verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation och bli bättre på att informera, motivera, lyssna, genomföra givande utvecklingssamtal, coacha, ge feedback, hantera konflikter och svåra samtal.
Du får redskap för hur du kan hantera de starka reaktioner som ibland uppstår i relationer med andra.
Du får kunskap om grupputveckling och förändringsarbete och hur du som ledare kan agera i de olika stadierna för att föra gruppen vidare i sin utveckling.
Du får lära dig rekryteringens alla steg från behovsanalys, till intervju och introduktion, inklusive färdiga intervjufrågor och frågor du kan ställa när du ringer på referenser.
Du får vägledning om hur du kan skapa effektiva och engagerande möten.
Du får insikter genom övningar och reflekterande frågor.

Boken tar också upp några dilemman, till exempel hur ärlig du kan vara eller hur du kan agera när du behöver genomföra någonting du inte tror på.

Boken avslutas med en lista på fyrtio praktiska tips.
Ledarhandboken kan också med fördel användas som kurslitteratur på ledarskapsutbildningar.

Om författaren

Ulla Andersson är organisationskonsult med psykosyntes som inriktning och har akademiska studier i företagsekonomi och psykologi samt högre  ledarutbildning på IFL (numera SSE- Executive Education, handelshögskolan, Stockholm)

Ulla Andersson har i mer än trettio år arbetat som ledare och chef. Ett arbete som hon tycker varit både stimulerande och spännande. Men också ibland ensamt när svåra beslut ska fattas.

Hon har bland annat varit med om sju fusioner och vet hur olika människor agerar när det sker ofrivilliga förändringar.

Som ledare blir du hela tiden bedömd av medarbetare och chefer. Alla har sin syn på ledarskap. För att bli trygg i ledarrollen ville hon lära känna sig själv för att förstå och hantera de olika reaktioner som ibland uppstår, både hos sig själv och andra i svåra situationer. Hon utbildade sig därför till organisationskonsult på HumaNova. En utbildning som utvecklade både henne själv och ledarskapet.

När hon skrev sin uppsats ”Ledarutveckling med psykosyntes som grund” intervjuade hon ett stort antal chefer om varför de valt att bli chefer, vad som inspirerade dem och vad de tyckte var svårt med ledarrollen.

Hon ställde  också frågan ”Hur är en bra chef?” till cirka hundra medarbetare.

De svar hon fick, hennes egen långa erfarenhet som ledare, chef och coach ligger till grund för Ledarhandboken

Om du som pressansvarig, journalist eller bloggare vill beställa ett kostnadsfritt recensionsexemplar, sänd ett e-postmeddelande till press@bod.se och ange:

  • Bokens titel: Ledarhandboken
  • Författare: Ulla Andersson
  • Företag, tidning eller blogg
  • Postadress (gatuadress) dit boken ska skickas