Nycklar för ett framgångsrikt ledarskap

Ledarhandboken ger dig som är ledare konkreta nycklar för att utveckla och bygga ditt unika ledarskap.

Du får verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation och bli bättre på att informera, motivera, lyssna, genomföra givande utvecklingssamtal, coacha, ge feedback, hantera konflikter och svåra samtal.

Du får redskap för hur du kan hantera de starka reaktioner som ibland uppstår i relationer med andra.

Du får kunskap om grupputveckling och förändringsarbete och hur du som ledare kan agera i de olika stadierna för att föra gruppen vidare i sin utveckling.

Du får lära dig rekryteringens alla steg från behovsanalys, till intervju och introduktion, inklusive färdiga intervjufrågor och frågor du kan ställa när du ringer på referenser.

Du får praktiska kunskap genom övningar och reflekterande frågor skrivan på ett användarvänligt sätt.

Ledarhandboken kan med fördela användas som kurslitteratur på ledarskapsutbildningar.