Om mig

Jag är utbildad organisationskonsult med psykosyntes som grund och har även studerat företagsekonomi och psykologi på högskola. För mer än 30 års sedan utnämndes jag till bankdirektör och har haft ledande ställningar inom bland annat affärsrörelse, marknad, och personal. 

Idag driver jag det egna företaget Duo Företags- och Ledarutveckling, där jag arbetar med team- och ledarutveckling, coaching och handledning. . Jag tillbringar en tid i Spanien där jag också har Skrivarpartyn, där vi arbetar med det kreativa skrivandet.

Jag har i mer än trettio år arbetat som ledare och chef. Ett stimulerande och spännande arbete, men det kan också vara ensamt när du behöver fatta svåra beslut. För att göra det krävs insikt, mod och empati. Du blir hela tiden bedömd av både medarbetare och chefer. Alla har sin syn på ledarskap.

För att bli trygg i ledarrollen ville jag lära känna mig själv och förstå och kunna hantera de reaktioner som uppstår i svåra situationer. Både mina egna och medarbetarnas. Det är ett av skälen till att jag utbildade mig till organisationskonsult på HumaNova. En utbildning som utvecklade mig både som människa och ledare.

När jag skrev min uppsats ”Ledarutveckling med psykosyntes som grund” intervjuade jag ett stort antal chefer om varför de valt att bli chefer, vad som inspirerade dem och vad de tyckte var svårt med ledarrollen. Jag ställde också frågan ”Hur är en bra chef?” till cirka hundra medarbetare. De svar jag fick, min egen långa erfarenhet som ledare, chef och coach ligger till grund för Ledarhandboken. Jag skrev den bok jag önskade fanns när jag fick mitt första chefsjobb.

Mitt mål är att utveckla trygga och bra ledare som skapar gott arbetsklimat.

PS. Fotot är taget av Tomas Kihlman

 

.