Lär känna dina delpersonligheter

Ett centralt begrepp inom psykosyntes är delpersonligheter. Vi har alla olika känslor, egenskaper eller roller som mer eller mindre dominerar oss vid olika tillfällen. Omgivningen, olika situationer och den egna grundpersonligheten gör att vi redan som barn utvecklar olika strategier för att uppnå något vi vill eller lösa olika problem – våra delpersonligheter skapas.

Ledare har idag många roller, initiativtagare, förändringsledare, samordnare, människoutvecklare, resultatjägare, administratör, konfliktlösare, kontrollant med mera. Dessa roller kan ibland stå i konflikt med varandra och det kan också vara svårt att veta när man skall gå in i vilken roll.  Genom att lära känna sig själv och sina delpersonligheter utvecklas ledarskapet till ett starkt och personligt ledarskap.

Genom att vara tydlig med vem du är, vad du står för och vilka normer som du vill ska gälla, skapar du en grund att stå på, både för dig själv och för medarbetarna. Ett tydligt ledarskap gör det lättare att få medarbetarnas förtroende. Det goda ledarskapet är ett resultat av bra relationer och mänskligt samspel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *